Stichting Missie 010

Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die iedereen nodig heeft om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen.

Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

De vier digitale vaardigheden die volgens SLO (nationaal expertise centrum leerplanontwikkeling) en Kennisnet samen 'digitale geletterdheid' vormen zijn:

 

  • ict-basisvaardigheden: zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om computers en netwerken te begrijpen, verschillende technologieën te bedienen en te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. 
  • informatievaardigheden: het formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, kritisch en systematisch informatie kunnen zoeken, selecteren en verwerken, en informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen. 
  • mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld;
  • computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen
startnotitie_digitale_geletterdheid_slo.pdf
Downloaden